Rozmaring csoport

 

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat a
SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda
Rozmaring csoportjába!

 

 rozmaring

Nevelési programunk:
Kompetencia elvű óvodai nevelés játékkal, mesével,
néphagyományőrzéssel, kreativitásfejlesztéssel


Óvodapedagógusok:
Vargáné Vas Tímea (Timi néni)
Ambrus András (András bácsi)

Az óvodáskorú gyermek fejlődésének alapfeltétele a biztonságot nyújtó szerető, elfogadó légkör, minden gyermek sajátos, egyedi jellemzőket hordoz, ezzel az emberi különbözőséggel (mássággal) fogadjuk el őket.

Csoportunkban, a játékban, és a játékos tevékenykedés által fejlesszük és bontakoztatjuk ki a gyereki személyiséget, a játék a tanulás lehetőségeit kínálva, egy önbizalommal teli, önálló gondolkodású, aktív, cselekvőképes egyént nevelve.

Valljuk, hogy a valódi tudás alapja a gyermeki felfedezés öröme, az az igazi tudás, amit a gyermek önmaga fejt meg, játékos cselekvésen keresztül sajátít el, célunk, hogy a komplex tevékenységekkel mindezt előhozzuk. Az összefüggések láttatásával, az ok-okozati viszonyok megtapasztalásával, környezettudatos szemléletet, és komplex világkép kialakítását segítjük elő.

A számunkra oly fontos - hagyományok, népszokások, jeles események, olyan tevékenységek, melyek felkeltik a gyermek érdeklődését, ezzel formáljuk jellemüket, erősítjük magyarságtudatukat. A beszélgetés lehetősége, nemcsak a gyermekek gondozásában, nevelésében, tanításában fontos, hanem a családdal, a szülőkkel való kapcsolattartásban is.

rozmaring rozmaring rozmaring rozmaring rozmaring

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu