Óvodai napirend

 • 7:00- 12:00 Folyamatos érkezés, gyülekezés

Szabadon választott tevékenység, játék
Tisztálkodás, étkezés
Játékba ágyazott komplex ismeretnyújtás
Ének- zenei készségek fejlesztése
Környezetben szerzett élmények, tapasztalatok rendszerezése
Rajz, mintázás, kézimunka
Vers, mese, dramatikus játékok
Sajátos nevelési igényű gyermekek kompenzált fejlesztése
Mindennapos mozgás

 • 12:00- 13:00 : Testápolási teendők, előkészületek az étkezéshez, étkezés
 • 13:00- 14:45: Tisztálkodás, készülődés a pihenéshez, pihenés
 • 14:45-17:00: Folyamatos ébredés, gondozási teendők ellátása, uzsonna, differenciált képességfejlesztés, játék a szabadban, hazabocsátás 

 

A rugalmasan kialakított napirendünk lehetőséget biztosít:

 • a gyermekek gondozására, testápolására
 • a biztonságos környezet kialakítására
 • az összerendezett mozgás elősegítésére, edzésre, a mozgásigény kielégítésére, mozgásfejlesztésre
 • az éntudat alakulására
 • a gyermek- felnőtt kapcsolatra
 • a gyermek- gyermek kapcsolatra
 • a közösségi viselkedésmódok kialakítására
 • a gyermek társas szükségleteinek kielégítésére

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu