Lewinszky Anna (1866-1938)

Lewinszky AnnaSopronban született 1866. május 4-én.
Munkásságát Sopronban kezdte, majd 1890-95 között Bécsben élt.

Az Első Soproni Kisdedóvó és Bölcsőde Egylet 1892-ben alapította a Képezde utca 12. szám alatt a bölcsődét és az óvodát, ahol mint óvónő, majd óvodavezető dolgozott.

A korabeli dokumentumokból kitűnik, hogy ő volt az óvoda lelke. A szülők bizalmát és a gyermekek szeretetét egyaránt kiérdemelte közvetlen bánásmódjával, barátságos személyiségével, gondoskodásával.

Kiemelt feladatának a családias légkör megteremtését és a hazafias nevelést tekintette.

A "tanszemélyzet", amely két óvónőből, egy dajkából és egy kisegítő gyereklányból állt, Lewinszky Anna kipróbált vezetése alatt kifogástalanul működött. Neki köszönhető, hogy az óvoda iránt a szülők mind jobban és jobban érdeklődtek, egyre többen akarták gyermeküket óvodában elhelyezni.

A meleg étel, fűtött szoba biztosítása gyakran nehézségekbe ütközött. Adományokat gyűjtött, kilincselt. Különösen a nehéz sorban élő gyermekeknek jelentett sokat az ő segítsége.

Amikor családját elveszítette, az óvoda épületében lakott.

A fenntartó egyesület minden évben elismerően írt az óvoda működéséről, különösen Lewinszky Annáról, "a soproni kisgyermekek szeretett Anna nénijéről", aki a tőle megszokott ügyszeretettel és szaktudással vezette az intézményt. A szűkös gazdasági helyzet ellenére megtett minden tőle telhetőt, hogy az ott tartózkodó kisgyermekeknek gondtalan gyermekéveket teremtsen.

Meggyengült egészségi állapotára való tekintettel - 1928-tól többször kényszerült betegszabadságra - 1929-ben nyugdíjazták.

Nyugdíjas korában is aktív tagja maradt az Első Soproni Kisdedóvó és Bölcsőde Egyletnek. Segített előteremteni a működéshez szükséges anyagiakat, jó tanáccsal látta el az őt követő fiatalabb óvónőket.

1938. febr. 19-én halt meg, a Szent. Mihály temetőben nyugszik.

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu