Napraforgó csoport

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat a
SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda
Napraforgó csoportjába (Sonnenblumen Gruppe)!

 napraforgó

Programunk:
Játék a szóval, játék a beszéddel
(Spiel mit dem Wort, spiel mit der Spache)


Óvodapedagógusok:
Élő-Tama Adrienn (Adri néni)
Németh Alexandra (Szandra néni)

 

Családias légkörű, kis létszámú csoportunkban a gyermekek természetes módon, játék - és élményszerű tevékenységek keretében sajátíthatják el a német nyelvet.

Témaköreink igazodnak az év körforgásához, mindennapi életünkhöz, jeles-és ünnepapjainkhoz. Minden nevelési területen spontán és tervezett helyzetekben valósul meg a nyelvelsajátítás. Elsődleges célunk, hogy a gyermekek megismerkedjenek, és hozzászokjanak a német nyelvhez.

A játék az óvodás korú gyermek legalapvetőbb, legtermészetesebb és legfejlesztőbb tevékenysége, mely számos lehetőséget nyújt a nyelvi, idegen nyelvi készségek elsajátítására, fejlesztésére.

A természethez kötődő témaköreink feldolgozására többnyire az óvoda udvarán, séták, kirándulások alkalmával kerül sor. A séták során tett megfigyelések, és a beszélgetés alkalmával sok lehetőség adódik az idegen nyelvvel való élményszerű, játékos ismerkedésre is.

Verselés, mesélés közben a szavak, a mondatok hangzása, dallama, ritmusa, és a rímek örömöt szereznek a gyermeknek, így alakul ki a pozitív attitűd a nyelv iránt. A dalok, körjátékok, táncok megtanulásával nemcsak új nyelvismeretet szereznek, hanem a hagyományápoláson keresztül kialakulhat kétnyelvű identitástudatuk is.

napraforgó napraforgó napraforgó napraforgó napraforgó 

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu