Prevenciós játszóház

Péter bácsi

Fejlesztőpedagógus és gyermekvédelmi felelős:
Sebestyén Péter

A gyermek fejlődése alatt számos összetett, egymásra épülő
folyamaton halad végig, majd kerül a sikeres iskolakezdéshez
szükséges készségek birtokába, válik iskolaéretté. A tanulási zavarokat gyakran az
óvodáskorban történt fejlődésbeli elmaradások válthatják ki. Ezért az időben felismert
képességbeli hiányosságok e szenzitív időszakban fejleszthetőek játékos természetességgel a
leghatékonyabban. A fejlődés előmozdítását szolgáló feladatok a gyermek egyéni
érdeklődésének figyelembevételével játékos módon valósulnak meg. A komplex, illetve a
célirányos fejlődés megsegítésének megvalósításához egy külön fejlesztő eszközökkel
felszerelt helyiség, valamint egy tágas tornaterem biztosít megfelelő feltételeket.

 

Péter bácsi Péter bácsi

Péter bácsi

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu