Fejlesztőpedagógiai szakmai nap

Fejlesztőpedagógiai szakmai nap

szakmai nap
2021. március 19.-én szakmai nap volt óvodánkban, ahol a Kovács Boglárka
óvodapedagógus és Sebestyén Péter fejlesztőpedagógus tartott előadást a Lewinszky Anna
pedagógusai részére. A szakmai nap során fejlesztői tevékenységek, játékok bemutatása mellett
szó volt az iskolaérettség fejlesztéséről illetve a gyerekek óvodai fejlesztésének csoporton belüli
lehetőségeiről is. Pedagógusaink felkészülésükkel igyekeztek az óvodapedagógusok számára
olyan hasznos tanácsokat, információkat átadni, amivel a mindennapi tevékenységeket,
foglalkozásokat színesíteni tudják.

szakmai nap
Sebestyén Péter a fejlesztésről, a fejlesztői tevékenységekről és a fejlesztői játékokról
tarott előadást. Célja az volt, hogy a pedagógusok egy kicsit jobban belelássanak a fejlesztés
rejtelmeibe. Előadása alatt a Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program fejlesztő
hatásairól tartott beszámolót. A program célja a neurogén tanulási zavar csökkentése, illetve a
kognitív tanulási képességek megerősítése. A Sindelar-féle kognitív fejlesztő módszer az
iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását
biztosítja. A fejlesztés területei: a figyelem, illetve az észlelés, az emlékezet, az intermodális
integráció, a szerialitás és a téri orientáció. A program rövid bemutatása után a pedagógusok
számára fejlesztő játékokat mutatott be, amiben mindenki szívesen részt vett. Különféle aktív,
játékos képességfejlesztő feladatot és játékot mutatott be melyet közösen is
megtapasztalhattunk, eljátszhattunk.

szakmai nap
Kovács Boglárka gyógypedagógus hallgatóként elvégezte a Kulcsár Mihály féle
komplex mozgásterápia tanfolyamot, így a délelőtt során erről a terápiáról hallhattunk. A
terápia alapja az idegrendszerből indul ki, ugyanis az ember tanulási képességei az agy
működéséből következnek és a mozgásfejlődés pedig szoros kapcsolatban áll a központi
idegrendszer érésével. A terápia célja a káros funkciók leépítése és a fejlődés helyes irányba
terelése, az elemi mozgásmintákból kiindulva az agy működését fejlesztő mozgások elemeinek
a gyakorlása közben. Ezek a mozgások a fejlődés során képesek serkenteni az agy, az
idegrendszer érését, így tudatos és folyamatos gyakorlásuk révén a hiányosságok
csökkenhetnek, mely során hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez és az iskolai teljesítmény
javulásához. A terápia ismertetése után képességfejlesztő játékokat, mozgásos feladatokat
mutatott be számunkra, majd ezek után közösen eljátszottunk.


A szakmai nap nagyon jó lehetőség volt a pedagógusoknak a terápiák megismerésére,
illetve az óvodai tevékenységek, játékok és foglalkozások színesítésének lehetőségére.

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu