Amit fontos tudni rólunk

Magunkról:

 • Csoportok száma: 6 vegyes életkorú
 • Gyermeklétszám: 135
 • Német nemzetiségi képzésben, nevelésben részesül: 42 gyermek
 • Angol képzésben, nevelésben részesül: 24 gyermek
 • Kompetencia alapú óvodai nevelésben részesül: 44 gyermek
 • Báb- és drámajáték képzésben, nevelésben részesül: 25 gyermek
 • Hallgatók száma: 250 fő
 • Óvodapedagógusok: 13 fő
 • Nevelőmunkát segítő egyéb alkalmazott: 11 fő

Nevelési programjaink:

 • Személyiségfejlesztés élmények segítségével, hangsúlyozottan a mozgás és a drámapedagógia elemeivel(Napsugár csoport)
 • Kompetencia elvű óvodai nevelés, óvodai életmódszervezés a kreatív személyiségfejlesztés célkitűzésével (Rozmaring csoport)
 • Személyiségfejlesztés élmények segítségével, játékos angol nyelvelsajátítással (Hétszínvirág csoport)
 • Kompetencia elvű óvodai nevelés, óvodai nevelés játékkal, mesével (Százszorszép csoport)
 • Játék a beszéddel, játék a szavakkal: német nyelv és hagyományápolás (Napraforgó és Pillangó csoport)

Az óvodánk általános feladatai:

 • alapfokú nevelés, a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, amely a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében zajlik.
 • az óvodáskorú gyermek egyéni fejlettségéhez igazodó, mintaszerű, sokoldalú, differenciált, folyamatos személyiségfejlesztés.
 • az óvodapedagógus és a német-nemzetiségi óvodapedagógus, valamint az angol óvodapedagógus hallgatók gyakorlati felkészítése.
 • az óvodai nevelés megújítására való törekvés, a nevelés- oktatás- képzés továbbfejlesztését segítő, alkotó kísérletező munkában való részvétel.
 • hazai és a határon túli pedagógus továbbképzés feladatainak az ellátása.
 • tapasztalatcserék, látogatások, előadások feltételeinek megteremtése.

Óvodánk specialitása, színessége, hogy a 6 csoportunkban 5 különböző pedagógiai, nevelési programmal dolgozunk.

Az óvodánk speciális feladatai

 • a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatói által kidolgozott nevelési programok megvalósítása, színvonalas reprezentálása.
 • az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzése nappali, levelező tagozaton.
 • csecsemő gondozó-nevelő hallgatók gyakorlati képzése.
 • a német- nemzetiségi óvodai nevelés megvalósítása két csoportban, ahol az alapfeladat mellett, az anyanyelvi szinten németül beszélő nemzetiségi óvodapedagógusok az óvodai nevelő- fejlesztő munkájukat a korai idegen nyelvfejlesztő munkájukkal színesítik.
 • az angol nyelv játékos megismertetése, megszerettetése egy csoportban.

Óvodánk ünnepei

 • Márton nap
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Lewinszky nap (febr. 21-én névadónkra emlékezünk)
 • Március 15.
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Iskolába menők búcsúztatása
 • valamint figyelembe vesszük, s a programjainkba beépítjük a jeles ZÖLD napokat

Kapcsolattartás az iskolákkal

 • Az iskoláknak lehetőséget adunk a bemutatkozásra
 • Fórum szervezése az iskolakezdés problémáiról
 • Iskolalátogatás a gyerekekkel
 • Kapcsolattartás régi óvodásokkal
 • Jeles napok közös megünneplése

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu